Poslední výlet

Přišel listopad a s ním náš přesun do Prahy. Začali jsme vydělávat, abychom mohli v létě zase utrácet. Ale krásné podzimní počasí nás vylákalo na Dvoreček a na výlet do přírody. Tentokrát jsme zamířili do okolí obce Levousy.

Rohatec (264 m) leží v Dolnooharské tabuli mezi obcemi Krešín a Dubany a vystupuje z ploché krajiny Hazmburské tabule nad železnični tratí Libochovice - Louny. Je bezlesý, hostí významnou stepní květenu a má částečně vytěžené jádro. Při výstupu jsme se zadýchali, ale šlo to. Kešku jsme s malinkou zacházkou našli. Úkryt je pěkný, obsah kešky byl ještě lepší - ten coin tam na nás čekal dva týdny. Hodnej ...

V Levousích jsme nejdříve našli místní hřbitov. Nebyl v tom jiný záměr, než že u něj stojí více než 200 let stará lípa malolistá. Původně bývaly dvě, ale před lety do jedné uhodil blesk a ona shořela. Lípa je nádhernou dominantou krajiny - měří cca 20 m -a poskytuje stín božím mukám. Místní uvádějí, že v roce 1945 k lípě uvázali prchající němečtí vojáci bílého tažného vola aby je nezdržoval. Pod lípou údajně odpočívali sovětští vojáci, kteří jeli osvobozovat Prahu a zmateně pod ní postávali jiní sovětští vojáci, kteří netušili že jsou v Čechách a už vůbec ne proč. Kešku jsme našli ihned, úkryt je trochu drzý, ale pěkný. Pak jsme si vyfotili lípu, která je krásná, ale na podzim dost smutná.

Nad vsí Levousy, v místě zvaném Šance, jsou pozůstatky slovanského hradiště z 9. století a zbytky středověké tvrze Šebína. Místo bylo obýváno i předtím, v mladší a pozdní době kamenné a v době bronzové. Je to strategické místo už pro daleký výhled a umístění nad přístupovými cestami a řekou Ohří. Zřejmě i proto tady za napoleonských válek bylo dělostřelecké stanoviště. Krásně jsme se prošli kolem polí, podzimní slunce hřálo a vidět bylo daleko široko. Na místě úkrytu jsme se chvíli rozhlíželi a viděli. Logování bylo snadné. Největší dojem v nás zanechal skutečně nádherný výhled na řeku, Házmburk a Rohatec, kde jsme dnešní výlet začínali.