Porta Bohemica

Porta Bohemica, neboli brána Čech, je nádherná skalní průrva vytvořená Labem také název keše. Kdysi dávno, na podzim 2008, jsme učinili první pokus, a to neúspěšný. Hlodalo to v nás a často jsme si říkali musíme to zkusit znovu a tak dneska na to došlo. Opakovali jsme stejné postupy jako tenkrát, hledali jsme kde nic nebylo. Nakonec jsem dostal nápad a ukázalo se, že byl správný.  Dokonce přístupová cesta, kterou jsem zvolil, nebyla víc než dvojka, možná 2,5.  Když už jsme byli tady, prošli jsme si i další zajímavá místa v okolí, zejména pak vyhlídku u Dubice. Romantický ateliér malíře z 18. století Ernsta Gustava Dörella poskytuje nejen krásnou vyhlídku na údolí Labe, ale i pohled na nově budovanou dálnici.