Event je když ...

V neděli po návratu z Jizerských hor jsme se vydali na Pevnostní event do Terezína. (Event - z angličtiny událost, akce, případ, jev, věc, počin, příhoda). Bylo to setkání kačerů, na které jsme se těšili a právem. Prošli jsme terezínskou pevností a jejím podzemím, dostali jsme se i do míst, kam se normálně návštěvníci nedostanou. Procházka byla spojena se zasvěceným výkladem lidí, kteří o pevnost pečují. Pro většinu lidí je Terezín spojen s pojmem koncentrační tábor, ale je to také krásná barokní pevnost s dlouhou a zajímavou historií. Byla tam spousta lidí a my jsme si mezi nimi připadali nějak zvláštně - všichni byli tak mladí ...

Na konci prohlídky se všichni účastníci zapisovali do pamětní knihy. K zápisu se šlo po skupinkách čtyř lidí dlouhou temnou chodbou a na jejím konci stálo nehybně strašidlo, kolem kterého se muselo projít ke stolku s logbookem. Strašidla se Věra skutečně lekla a při logování se radši držela opodál. Večerního opékání buřtů už jsame se nezúčastnili, ale i tak máme na co vzpomínat.