Dva dny s Máťou

V pátek a v sobotu u nás byl Matýsek. Vyzvedli jsme ho po hokeji na Kladně a vydali se za poklady. První keš našeho dvoudenního "lovu" byla věnována malé ZOO u Kladna jménem Čábárna. Našel ji samozřejmě Maťa a já si liboval, jak je dobré mít georobotka, který všechno obstará. Nedaleko bylo "posezení", tak jsme tam po namáhavé práci usedli a Věra nás vyfotila.
Pak jsme vyrazili na místo, kde si Dubínek postavil mechový domeček a dřevorubci mu vyřezali i domeček pařezový. Byla to pěkná procházka lesem s kopce ke kešce a pak k domečku. Pařezový domeček je krásný, vydržel i Matýskovu zátěž, mechový domeček byl jen zřícenina. Ale cesta  zpátky - jak já nemám rád kopce !!! Vinařická hora u Kladna je bývalá sopka s docela slušně zachovalým kráterem. Jsou tam dokonce dvě keše, jedna klasická a jedna earthcache. Odlovili jsme je společně (jak jinak). Georobůtek Maťa zapracoval spolehlivě a tak nám přinesl zisk jednoho TB. Krabka byla bohatě vybavena obsahem a tak se měnilo a měnilo ...  Maťa chtěl ještě pokračovat na další kešku, ale to už nešlo, bylo dost pozdě a večeře čekala. Zítra je taky den.

V sobotu ráno jsme vyrazili směr Zeměchy. Je to malá vesnička u Kralup s malým kostelíkem. a dvěma zajímavostmi - sprašovou roklí a několika propojenými rybníky za sebou. Rybníky jsme si prohlédli, obešli je, našli krabičku bohatě vybaveou obsahem a nadýchali se čerstvého vzduchu. Byla to příjemná procházka. Zato ta rokle ... U posledního domku před nástupem na pěšinu do rokle opravovali plot. Na dotaz, jestli jdeme správně do rokle přitakali a varovali nás, že je to tam silně zarostlé. Nedali jsme se zastrašit a vyrazili. Po několika metrech zavelel Maťa "Ruce vzhůru!" a my rádi poslechli, protože všude kolem byly vysoké kopřivy. Došli jsme na výchozí souřadnice, cestou jeden z nás (já) uklouzl na mokré sprašové hlíně a zmazal se jako ... Prohlédli jsme si stěny rokle, změřili na Oregonu nadmořskou výšku, zjistili, že dál je pěšina ještě zarostlejší a vydali se cestou zpět. Na konci cesty jsme si znovu popovídali s majiteli domku o bioerozi, která zde funguje naplno a ochránci přírody ji zřejmě využívají k ochraně této přírodní zajímavosti před zvídavými a zvědavými návštěvníky.
Poobědvali jsme v Kralupech a při té příležitosti jsme si prohlédli Mariánský sloup s pohnutou historií. Ale to už na nás čekaly Otvovice s krásnou skálou. Výhled ze skály byl nádherný a určitě stál za to trápení před výstupem. TomTom nás honil po Otvovicích s kopce do kopce cestou necestou, až jsme se rozhodli ho neposlouchat a jet podle sebe - rovně kolem trati. Pak už šlo všechno dobře, i když do kopce taky ztuha. Našli jsme keš, rozhlédli se, vyfotili sebe i skálu a vyrazili dál na Rusavky.
Cesta z Otvovické skály na Rusavky byla příjemná a rychle ubíhala. Ale pak jsme došli k rozpadlému domku, vydali se podle šipky a tam to začalo. Maťa našel "krásnou pěšinku" která mířila přímo do nebe, lezli jsme po ní po čtyřech a svorně nadávali (kromě Donyho, ten jenom lezl po čtyřech). Dostali jsme se nahoru a zjistili, že ten výstup stál za to. Výhled byl nádherný, vysoko nad námi kroužilo káně, sluníčko hřálo a bylo nám blaze. Nalezení keše bylo dílem chvilky, zalogovali jsme, ještě se chvilku kochali a pak vyrazili tou lepší (a správnou) cestou dolů k autu a na poslední zastávku - staroslavnou Budeč.
Dorazili jsme na místo, označené jako parkoviště před bývalou restaurací "Pod staroslavnou Budčí". Věra odmítla jet dál, protože viděla zákaz vjezdu, tak jsme vyrazili pěšky a když jsme došli k zákazu, přečetli jsme si, že platí od 20:00 do 06:00. Ale už jsme byli na cestě a tak jsme šlapali hrdinsky dál. Byla to dlouhá cesta , ale došli jsme, našli keš, zalogovali, prohlédli si zvenku oba kostelíky (ten mladší i trochu zevnitř) a vyrazili zpět. Abychom si to trochu zpestřili, tak nazpět jsme využili "koňskou stezku" a modlili se, abychom žádného koně nepotkali. Stačilo nám co tam zbylo po těch, kteří šli před námi. Prošlo nám to a tak jsme šťastně dorazili zpět k geovozítku a vyrazili domů. Byla to totiž naše poslední dnešní keš a poslední keš dvoudenního lovu s Matýskem.